Kodukord klubis

Jalgpalliklubi MFCI (MTÜ FC Igiliikur) kodukord

  1. Klubiga liitumine, klubi liikmelisus ja klubist lahkumine.

1.1. Peale klubiga liitumist (klubi treeningutel ja mängudel osalemiseks õiguse saamist) kohustub mängija tasuma igakuist klubimaksu iga jooksva kuu 10. kuupäevaks, Sportlyzerist väljastatud arve alusel, mis saadetakse mängijale e-postiga.

1.2. Klubi liikmemaks (klubimaks) on püsimaks, mida tuleb tasuda aastaringselt ning ka juhul, kui treeningutest on puudutud (v.a muude kokkulepete alusel, pikemaajalisema haiguse või trauma korral).

1.3. Klubimaksu suurus määratakse klubi juhatuse poolt. Klubimaksu suurus alates 2020. aasta märtsikuust on 30 eurot kuus.

1.4. Kui klubimaks ei ole tasutud 3 järjestikust kuud, on klubil õigus mängijat treeningule või mängule mitte lubada ja mängija klubi nimekirjast kustutada.

1.5. Klubist lahkumise korral tuleb 1-kuulise etteteatamisega teavitada klubi juhtkonda kirjalikult e-maili teel (eero.kelder@outlook.com).

  1. Treeningud ja võistlused.

2.1. Treeningud toimuvad üks või kaks korda nädalas – teisipäeviti ja neljapäeviti Maarjamäe kunstmuruväljakul ning talveperioodil (novembrist veebruari lõpuni) samadel päevadel saalis.

2.2. Võistlused toimuvad vastavalt võistluse korraldaja poolt kinnitatud mängude kalendrile.

2.3. Mänguks/võistlusteks teeb mängijate osas valiku treeneri kohusetäitja koostöös klubi juhtkonnaga. Treeningutel osalemine ei taga automaatselt õigust osaleda mängudes, kuid kindlasti on selle põhieelduseks.

2.4. Treeningutel ja mängudel kohustub mängija hoidma oma klubi mainet ning mitte sattuma konflikti ei kohtunike, oma klubikaaslaste ega vastasmängijatega. Vastasel juhul teeb treeneri kohusetäitja/juhtkond otsuse, kas järgmisel korral ja ka sealt edaspidi on see mängija koosseisu arvatud või mitte.

2.5. Mängijad on kohustatud kinni pidama väljakute sisekorra eeskirjadest, hoidma elementaarset puhtust ja korda.

  1. Eesti Meistrivõistlustele registreeritud mängija.

3.1. Kõik mängijad, kes on registreeritud EMV-le, on kohustatud osalema hooaja jooksul meistrivõistluste mängudes.

3.2. Juhul, kui mängija ei saa mingil põhjusel mängul osaleda, on ta kohustatud sellest varakult treeneri kohusetäitjale/klubi juhtkonnale teatama, et oleks võimalik koosseisus teha vastavad muudatused ja leida asendused.

3.3 Mängija kohustub võistlustel riietuma klubi ametlikku võistlusriietusse. Varustus on isiklik ja see tuleb igal mängijal endale välja osta.

3.4. Mängija liikumine ühest klubist teise on võimalik ainult vastava kokkuleppe saavutamisel mängija ja teise klubiga.

  1. Klubi kohustused.

4.1. Klubi on kohustatud kõiki mängijaid operatiivselt varustama informatsiooniga treeningute ja võistluste toimumisaegadest ja muudatustest nendes.

4.2. Klubi on kohustatud tagama klubi liikmetele treeninguteks väljaku, vahendid ja juhendaja/treeneri kohusetäitja (vastutava isiku).

4.3. Klubi jätab endale õiguse teha muudatusi kodukorras.

%d bloggers like this: